Tatra ve výskoku
Těžká penetrační souprava na podvozku Tatra

Kontakt

Terratest s.r.o.
Za Školou 10, 250 89 Lázně Toušeň
602 312 337
FAX 326 992 183